LamViet
LamViet Company

GIÁ DI CHUYỂN (TEST STAND) SERIES TVM-N , TVM-NL

GIÁ DI CHUYỂN (TEST STAND) SERIES TVM-N , TVM-NL - gia di chuyen (test stand) series tvm-n , tvm-nl

THÔNG TIN SẢN PHẨM

GIÁ DI CHUYỂN (TEST STAND)
HÃNG SẢN XUẤT: SAUTER - ĐỨC
XUẤT XỨ:
SERIES TVM-N , TVM-NL
 Độ chính xác tốc độ thử: 3%
 Hiển thị số.
 Phần mềm Sauter AFH

*Model TVM 5000N230N.
 Khả năng chịu tải: 5000 N
 Tốc độ thử: 10 - 230 mm / phút
 Hành trình: max 210 mm
 Chiều dài cột: 635 mm

*Model TVM 5000N230NL
 Khả năng chịu tải: 5000 N
 Tốc độ thử: 10 - 230 mm / phút
 Hành trình: max 210 mm
 Chiều dài cột: 1135 mm

*Model TVM 10KN120N.
 Khả năng chịu tải: 10.000 N
 Tốc độ thử: 30 - 120 mm / phút
 Hành trình: max 210 mm
 Chiều dài cột: 1135 mm

*Model TVM 20KN120N.
 Khả năng chịu tải: 20.000 N
 Tốc độ thử: 30 - 120 mm / phút
 Hành trình: max 210 mm
 Chiều dài cột: 1135 mm

*Model TVM 30KN70N.
 Khả năng chịu tải: 30.000 N
 Tốc độ thử: 5 - 70 mm / phút
 Hành trình: max 210 mm
 Chiều dài cột: 1135 mm

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Thị trường Hồ Chí Minh và phía Bắc tỉnh Quảng Trị

 
 Nguyễn Thị Kim Phương
 Sales Engineer
 0979.895.707
 sales7@lamviet.com
 
Phạm Văn Điệp
Sales Engineer
0965.129.645

sales5@lamviet.com

 
 Nguyễn Thu Hà
 Sales Engineer
 0966.306.011
 sales11@lamviet.com

Thị trường Bình Dương và các tỉnh Tây Nguyên

 
Nguyễn Quang Minh
Sales Engineer
0963.222.943
sales14@lamviet.com
 
Phạm Thị Vân
Sales Engineer
0389.784.968
sales8@lamviet.com

Nguyễn Thị Kim Phương
Sales Engineer
0979.895.707
sales7@lamviet.com

Thị trường Đồng Nai và các tỉnh phía Nam sông Hậu

 
 Lê Thịnh Phát
 Sales Engineer
 0965.129.641
 sales1@lamviet.com

Phạm Văn Điệp
Sales Engineer
0965.129.645
 sales5@lamviet.com

Thị trường Vũng Tàu và các tỉnh Miền trung

 
Nguyễn Thu Hà
Sales Engineer
0966.306.011
sales11@lamviet.com
 
Nguyễn Quang Minh
Sales Engineer
0963.222.943
sales14@lamviet.com

Thị trường Long An và các tỉnh phía Bắc sông Hậu

 
Phạm Thị Vân
Sales Engineer
0389.784.968
sales8@lamviet.com
 
Lê Thịnh Phát
Sales Engineer
0965.129.641
sales1@lamviet.com