LamViet
LamViet Company


Organomation

Organomation là nhà sản xuất thiết bị thổi khí làm khô, thiết bị chiết dung môi của Mỹ với hơn 50 năm kinh nghiệm. Sản phẩm của Organomation luôn luôn đảm bảo chất lượng và độn ổn định cao nhất.

Sản phẩm của Organomation dược sử dung rộng rãi trên toàn thế giới cũng như tại Việt Nam. 

Được sự tin tưởng của Organomation, công ty Lâm Việt vinh dự được làm đại diện phân phôi tất cả các thiết bị của Organomation tại Việt Nam.

DANH SÁCH SẢN PHẨM