LamViet
LamViet Company


Misung Sci

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghiên cứu và phát triển những sản phẩm dành cho phòng thí nghiệm, Misung đã trở thành nhà sản xuất hàng đầu của Hàn Quốc. Sản phẩm của Misung cũng được xuất khẩu đi hơn 30 nước trên thế giới trong đó có Châu Âu và Nhật Bản.

DANH SÁCH SẢN PHẨM