LamViet
LamViet Company

TỦ CHỨA HÓA CHẤT THÔNG THƯỜNG DÒNG C LINE

TỦ CHỨA HÓA CHẤT THÔNG THƯỜNG DÒNG C LINE - tu chua hoa chat thong thuong dòng c line

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tuỳ chọn cấu hình tủ ASECOS theo yêu cầu: www.asecos-configurator.com/?fh=LVS753TTN01
 
TỦ CHỨA HÓA CHẤT THÔNG THƯỜNG DÒNG CS-CLASSIC loại rộng 1200mm
HÃNG SẢN XUẤT: ASECOS - ĐỨC

 - Là dòng sản phẩm tủ chứa các loại hóa chất thông thường trong khu vực phòng thí nghiệm
 - Thiết kế cứng cáp, không có các góc cạnh bén ảnh hưởng đến người thao tác.
 - Cánh cửa hai lớp sử dụng bản lề treo.
 - Sơn phủ bằng lớp sơn cứng, chịu trày xước tốt.
 - Tủ có đường thoát khí để kết nối hệ thống hút khi cần thiết
 - Đáy tủ thiết kế có lỗ thông hơi cho phép lấy khí vào khi lắp với hệ thống hút
 - Khóa cửa thiết kế kèm tay nắm

MODEL: CS.195.105.WDFW (Order No. 30529)
 - Thân tủ màu xám đậm , 02 cánh tủ màu đỏ có khung kính để quan sát bên trong
   + Kích thước ngoài: W x D x H (mm) 1055x520x1950
   + Kích thước trong: W x D x H (mm) 996x493x1835
 - Cung cấp kèm theo 03 giá đỡ,  & 01 thu đáy.

MODEL: CS.195.105:0003 (Order No. 30528)
 - Thân tủ màu xám đậm , 02 cánh tủ màu đỏ 
 - Kích thước ngoài: W x D x H (mm) 1055x520x1950
 - Kích thước trong: W x D x H (mm) 996x493x1835
 - Cung cấp kèm theo 03 giá đỡ,  & 01 thu đáy.

MODEL: CS.195.105.WDFW (Order No. 30496-050-30516)
 - Thân tủ màu xám đậm , 02 cánh tủ màu sáng trắng có ô kính để quan sát
 - Kích thước ngoài: W x D x H (mm) 1055x520x1950
 - Kích thước trong: W x D x H (mm) 996x493x1835
 - Cung cấp kèm theo 04 ngăn kéo

MODEL: CS.195.105.FD (Order No. 30497-041-30508)
 - Thân tủ màu xám đậm , 02 cánh tủ mở dạng gấp màu sáng trắng
 - Kích thước ngoài: W x D x H (mm) 1055x520x1950
 - Kích thước trong: W x D x H (mm) 996x493x1835
 - Cung cấp kèm theo 03 khay chứa và 01 khay thu

MODEL: CS.195.105(Order No. 30495-047-30508)
 - Thân tủ màu xám đậm , 02 cánh tủ mở hai cánh màu xanh
 - Kích thước ngoài: W x D x H (mm) 1055x520x1950
 - Kích thước trong: W x D x H (mm) 996x493x1835
 - Cung cấp kèm theo 03 khay chứa và 01 khay thu

MODEL: CS.195.105.F (Order No. 30484-040-30850)
 - Thân tủ màu xám đậm , 02 cánh tủ màu vàng
 - Kích thước ngoài: W x D x H (mm) 1055x520x1950
 - Kích thước trong: W x D x H (mm) 996x493x1835
 - Tủ có ngăn chứa dung môi dễ cháy loại tieu chuẩn AN 14470-1 (chịu lửa 30 phút), cửa mở 02 cánh.
 - Cung cấp kèm theo 02 khay chứa và 01 khay thu

MODEL: CS.195.105.F.WDFW (Order No. 30849-047-30852)
 - Thân tủ màu xám đậm , 02 cánh tủ màu xanh có ô kính
 - Kích thước ngoài: W x D x H (mm) 1055x520x1950
 - Kích thước trong: W x D x H (mm) 996x493x1835
 - Tủ có ngăn chứa dung môi dễ cháy loại tieu chuẩn AN 14470-1 (chịu lửa 30 phút), cửa mở 02 cánh.
 - Cung cấp kèm theo 02 khay chứa và 01 khay thu

MODEL: CS.195.105.F.WDFW (Order No. 30849-050-30858)
 - Thân tủ màu xám đậm , 02 cánh tủ màu trắng có ô kính
 - Kích thước ngoài: W x D x H (mm) 1055x520x1950
 - Kích thước trong: W x D x H (mm) 996x493x1835
 - Tủ có ngăn chứa dung môi dễ cháy loại tieu chuẩn AN 14470-1 (chịu lửa 30 phút), cửa mở 02 cánh.
 - Cung cấp kèm theo 02 ngăn kéo và 01 khay thu

MODEL: CS.195.105.F (Order No. 30848-041-30850)
 - Thân tủ màu xám đậm , 02 cánh tủ màu trắng 
 - Kích thước ngoài: W x D x H (mm) 1055x520x1950
 - Kích thước trong: W x D x H (mm) 996x493x1835
 - Tủ có ngăn chứa dung môi dễ cháy loại tieu chuẩn AN 14470-1 (chịu lửa 30 phút), cửa mở 02 cánh.
 - Cung cấp kèm theo 02 khay chứa và 01 khay thu

MODEL: CS.110.105.WDFW (Order No. 30527)
 - Thân tủ màu xám đậm , 02 cánh tủ màu đỏ có khung kính để quan sát bên trong
 - Kích thước ngoài: W x D x H (mm) 1055x520x1105
 - Kích thước trong: W x D x H (mm) 996x493x990
 - Cung cấp kèm theo 02 giá đỡ, 01 thu đáy.

MODEL: CS.110.105.WDFW (Order No. 30526)
 - Thân tủ màu xám đậm , 02 cánh tủ màu đỏ
 - Kích thước ngoài: W x D x H (mm) 1055x520x1105
 - Kích thước trong: W x D x H (mm) 996x493x990
 - Cung cấp kèm theo 02 giá đỡ, 01 thu đáy.

MODEL: CS.110.105  (Order No. 30492-040-30498)
 - Thân tủ màu xám đậm , 02 cánh tủ màu vàng
 - Kích thước ngoài: W x D x H (mm) 1055x520x1105
 - Kích thước trong: W x D x H (mm) 996x493x990
 - Cung cấp kèm theo 02 giá đỡ, 01 thu đáy.

MODEL: CS.110.105. WDFW (Order No. 30493-047-30498)
 - Thân tủ màu xám đậm , 02 cánh tủ màu xanh có ô kính
 - Kích thước ngoài: W x D x H (mm) 1055x520x1105
 - Kích thước trong: W x D x H (mm) 996x493x990
 - Cung cấp kèm theo 02 giá đỡ, 01 thu đáy.

MODEL: CS.110.105. WDFW (Order No. 30493-050-30507)
 - Thân tủ màu xám đậm , 02 cánh tủ màu trắng có ô kính
 - Kích thước ngoài: W x D x H (mm) 1055x520x1105
 - Kích thước trong: W x D x H (mm) 996x493x990
 - Cung cấp kèm theo 03 ngăn kéo

MODEL: CS.110.105. FD (Order No. 30494-041-30498)
 - Thân tủ màu xám đậm , 02 cánh tủ màu trắng mở dạng gấp
 - Kích thước ngoài: W x D x H (mm) 1055x520x1105
 - Kích thước trong: W x D x H (mm) 996x493x990
 - Cung cấp kèm theo 2 khay đỡ và 01 khay thu

TỦ CHỨA HÓA CHẤT THÔNG THƯỜNG DÒNG CS-CLASSIC loại rộng 810mm
HÃNG SẢN XUẤT: ASECOS - ĐỨC

 - Là dòng sản phẩm tủ chứa các loại hóa chất thông thường trong khu vực phòng thí nghiệm
 - Thiết kế cứng cáp, không có các góc cạnh bén ảnh hưởng đến người thao tác.
 - Cánh cửa hai lớp sử dụng bản lề treo.
 - Sơn phủ bằng lớp sơn cứng, chịu trày xước tốt.
 - Tủ có đường thoát khí để kết nối hệ thống hút khi cần thiết
 - Đáy tủ thiết kế có lỗ thông hơi cho phép lấy khí vào khi lắp với hệ thống hút
 - Khóa cửa thiết kế kèm tay nắm

MODEL:CS.195.081(Order No. 30532-048-30542)
 - Thân tủ màu xám đậm , 02 cửa màu xanh lá
   + Kích thước ngoài: W x D x H (mm) 810x520x1950
   + Kích thước trong: W x D x H (mm) 751x493x1835
 - Cung cấp kèm theo 03 giá đỡ, 01 khay, & 01 thu đáy.

MODEL:CS.195.081.WDFW (Order No. 30533-047-30543)
 - Thân tủ màu xám đậm , 02 cửa màu xanh dương, có kính nhìn thấy bên trong
   + Kích thước ngoài: W x D x H (mm) 810x520x1950
   + Kích thước trong: W x D x H (mm) 751x493x1835
 - Cung cấp kèm theo 03 giá đỡ & 01 thu đáy.

MODEL:CS.195.081.WDFW (Order No. 30533-041-30550)
 - Thân tủ màu xám đậm , 02 cửa màu  trắng, có kính nhìn thấy bên trong
   + Kích thước ngoài: W x D x H (mm) 810x520x1950
   + Kích thước trong: W x D x H (mm) 751x493x1835
 - Cung cấp kèm theo 6 ngăn kéo 

MODEL:CS.195.081(Order No. 30532-041-30542)
 - Thân tủ màu xám đậm , 02 cửa màu xám sáng
   + Kích thước ngoài: W x D x H (mm) 810x520x1950
   + Kích thước trong: W x D x H (mm) 751x493x1835
 - Cung cấp kèm theo 03 giá đỡ, 01 khay, & 01 thu đáy.

MODEL: CS.110.081(Order No. 30530-041-30536)
 - Thân tủ màu xám đậm , 02 cửa màu  xám sáng
   + Kích thước ngoài: W x D x H (mm) 810x520x1105
   + Kích thước trong: W x D x H (mm) 751x493x990
 - Cung cấp kèm theo 02 giá đỡ, 01 khay, & 01 thu đáy.

MODEL:CS.110.081.WDFW (Order No. 30531-041-30536)
 - Thân tủ màu xám đậm , 02 cửa màu xám sáng, có kính nhìn  thấy bên trong
   + Kích thước ngoài: W x D x H (mm) 810x520x1105
   + Kích thước trong: W x D x H (mm) 751x493x990
 - Cung cấp kèm theo 02 giá đỡ, 01 khay, & 01 thu đáy.

TỦ CHỨA HÓA CHẤT THÔNG THƯỜNG DÒNG CS-CLASSIC loại rộng 540mm
HÃNG SẢN XUẤT: ASECOS - ĐỨC

 - Là dòng sản phẩm tủ chứa các loại hóa chất thông thường trong khu vực phòng thí nghiệm
 - Thiết kế cứng cáp, không có các góc cạnh bén ảnh hưởng đến người thao tác.
 - Cánh cửa hai lớp sử dụng bản lề treo.
 - Sơn phủ bằng lớp sơn cứng, chịu trày xước tốt.
 - Tủ có đường thoát khí để kết nối hệ thống hút khi cần thiết
 - Đáy tủ thiết kế có lỗ thông hơi cho phép lấy khí vào khi lắp với hệ thống hút
 - Khóa cửa thiết kế kèm tay nắm

MODEL:CS.195.054 (Order No. 30561-041-30573)
 - Thân tủ màu xám đậm , 02 cửa màu xám sáng
   + Kích thước ngoài: W x D x H (mm) 545x520x1950
   + Kích thước trong: W x D x H (mm) 486x493x1835
 - Cung cấp kèm theo 03 giá đỡ, 01 khay, & 01 thu đáy.

MODEL:CS.195.054.WDFW(Order No. 30563-048-30575)
 - Thân tủ màu xám đậm , 02 cửa màu xanh lá cây, có kính nhìn thấy bên trong
   + Kích thước ngoài: W x D x H (mm) 545x520x1950
   + Kích thước trong: W x D x H (mm) 486x493x1835
 - Cung cấp kèm theo 03 giá đỡ, 01 khay, & 01 thu đáy.

MODEL:CS.195.054.WDFW (Order No. 30563-040-30579)
 - Thân tủ màu xám đậm , 02 cửa màu vàng, có kính nhìn thấy bên trong
   + Kích thước ngoài: W x D x H (mm) 545x520x1950
   + Kích thước trong: W x D x H (mm) 486x493x1835
 - Cung cấp kèm theo 4 ngăn kéo 

MODEL:CS.195.054 (Order No. 30561-047-30573)
 - Thân tủ màu xám đậm , 02 cửa màu xanh dương
   + Kích thước ngoài: W x D x H (mm) 545x520x1950
   + Kích thước trong: W x D x H (mm) 486x493x1835
 - Cung cấp kèm theo 03 giá đỡ, 01 khay, & 01 thu đáy.

MODEL:CS.110.054 (Order No. 30557-050-30565)
 - Thân tủ màu xám đậm , 02 cửa màu xám sáng
   + Kích thước ngoài: W x D x H (mm) 545x520x1105
   + Kích thước trong: W x D x H (mm) 486x493x990
 - Cung cấp kèm theo 02 giá đỡ, 01 khay, & 01 thu đáy.

MODEL:CS.110.054.WDFW (Order No. 30559-048-30565)
 - Thân tủ màu xám đậm , 02 cửa màu xanh lá cây, có kính  nhìn thấy bên trong
   + Kích thước ngoài: W x D x H (mm) 545x520x1105
   + Kích thước trong: W x D x H (mm) 486x493x990
 - Cung cấp kèm theo 02 giá đỡ, 01 khay, & 01 thu đáy.

MODEL:CS.110.054.WDFW (Order No. 30559-040-30572)
 - Thân tủ màu xám đậm , 02 cửa màu vàng, có kính  nhìn thấy bên trong
   + Kích thước ngoài: W x D x H (mm) 545x520x1105
   + Kích thước trong: W x D x H (mm) 486x493x990
 - Cung cấp kèm theo 3 ngăn kéo 

MODEL:  CS.110.054 (Order No. 30557-041-30565)
 - Thân tủ màu xám đậm , 02 cửa màu xám sáng
   + Kích thước ngoài: W x D x H (mm) 545x520x1105
   + Kích thước trong: W x D x H (mm) 486x493x990
 - Cung cấp kèm theo 02 giá đỡ, 01 khay, & 01 thu đáy.

TỦ CHỨA HÓA CHẤT THÔNG THƯỜNG DÒNG CF-CLASSIC
HÃNG SẢN XUẤT: ASECOS - ĐỨC
 - Là dòng sản phẩm tủ chứa các loại hóa chất thông thường trong khu vực phòng thí nghiệm
 - Thiết kế cứng cáp, không có các góc cạnh bén ảnh hưởng đến người thao tác.
 - Cánh cửa hai lớp sử dụng bản lề treo.
 - Sơn phủ bằng lớp sơn cứng, chịu trày xước tốt.
 - Tủ có đường thoát khí để kết nối hệ thống hút khi cần thiết
 - Đáy tủ thiết kế có lỗ thông hơi cho phép lấy khí vào khi lắp với hệ thống hút
 - Khóa cửa thiết kế kèm tay nắm

MODEL:  CF.140.120:0005 (Order No. 30797)
 - Thân tủ màu xám sáng , 02 cửa màu vàng
   + Kích thước ngoài: W x D x H (mm) 1200x500x1400
 - Cung cấp kèm theo 3 khay

MODEL:  CF.140.060.R:0005(Order No. 30802)
 - Thân tủ màu xám sáng , 01 cửa màu vàng
   + Kích thước ngoài: W x D x H (mm) 600x500x1400
   + Kích thước trong: W x D x H (mm) 595x460x1295
 - Cung cấp kèm theo 3 khay

MODEL: CF.140.095:0005 (Order No. 30799)
 - Thân tủ màu xám sáng , 02 cửa màu vàng
   + Kích thước ngoài: W x D x H (mm) 950x500x1400
   + Kích thước trong: W x D x H (mm) 945x460x1295
 - Cung cấp kèm theo 3 khay

MODEL: CF.195.120:0004 (Order No. 30796)
 - Thân tủ màu xám sáng , 02 cửa màu vàng
   + Kích thước ngoài: W x D x H (mm) 1200x500x1950
   + Kích thước trong: W x D x H (mm) 1195x460x1845
 - Cung cấp kèm theo 4 khay

MODEL:CF.195.060.R:0004
 - Thân tủ màu xám sáng , 01 cửa màu vàng
   + Kích thước ngoài: W x D x H (mm) 600x500x1950
   + Kích thước trong: W x D x H (mm) 595x460x1845
 - Cung cấp kèm theo 4 khay

MODEL:CF.195.095.F:0005 (Order No. 30800)
 - Thân tủ màu xám sáng , 02 cửa màu vàng
   + Kích thước ngoài: W x D x H (mm) 950x500x1950
   + Kích thước trong: W x D x H (mm) 945x460x1845
 - Cung cấp kèm theo 3 khay và 1 hộp chứa hóa chất chống cháy 30 phút

MODEL:CF.195.095:0004 (Order No. 30798)
 - Thân tủ màu xám sáng , 02 cửa màu vàng
   + Kích thước ngoài: W x D x H (mm) 950x500x1950
   + Kích thước trong: W x D x H (mm) 945x460x1845
 - Cung cấp kèm theo 4 khay

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Thị trường Hồ Chí Minh và phía Bắc tỉnh Quảng Trị

 
 Nguyễn Thị Kim Phương
 Sales Engineer
 0979.895.707
 sales7@lamviet.com
 
Phạm Văn Điệp
Sales Engineer
0965.129.645

sales5@lamviet.com

 
 Nguyễn Thu Hà
 Sales Engineer
 0966.306.011
 sales11@lamviet.com

Thị trường Bình Dương và các tỉnh Tây Nguyên

 
Nguyễn Quang Minh
Sales Engineer
0963.222.943
sales14@lamviet.com
 
Phạm Thị Vân
Sales Engineer
0389.784.968
sales8@lamviet.com

Nguyễn Thị Kim Phương
Sales Engineer
0979.895.707
sales7@lamviet.com

Thị trường Đồng Nai và các tỉnh phía Nam sông Hậu

 
 Lê Thịnh Phát
 Sales Engineer
 0965.129.641
 sales1@lamviet.com

Phạm Văn Điệp
Sales Engineer
0965.129.645
 sales5@lamviet.com

Thị trường Vũng Tàu và các tỉnh Miền trung

 
Nguyễn Thu Hà
Sales Engineer
0966.306.011
sales11@lamviet.com
 
Nguyễn Quang Minh
Sales Engineer
0963.222.943
sales14@lamviet.com

Thị trường Long An và các tỉnh phía Bắc sông Hậu

 
Phạm Thị Vân
Sales Engineer
0389.784.968
sales8@lamviet.com
 
Lê Thịnh Phát
Sales Engineer
0965.129.641
sales1@lamviet.com